11/2018. Zapytanie ofertowe – remont pomieszczenia w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu pomieszczenia w budynku
Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45a, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania
Rzeszów, dnia 19.06.2018 r.

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

1. Zapytanie ofertowe

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

2. Załącznik nr 1

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

3. Załącznik nr 2

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

4. Załącznik nr 2a

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

5. Załącznik nr 2b

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

6. Załącznik nr 2c

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

7. Załącznik nr 2d

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

8. Załącznik nr 2e

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

9. Załącznik nr 2f

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

10. Załącznik nr 2g

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

11. Załącznik nr 3

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

12. Załącznik nr 4

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

13. Załącznik nr 5

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

14. Załącznik nr 6

word_logopobierz >>