Telefony kontaktowe

Dyrektor:
– Mariusz Kapica (tel. 17 748-22-50)

 

Wicedyrektorzy:
– Alicja Romaszuk (tel. 17 748-22-45)
– Bożena Piękoś – Kwolek (tel. 17 748-22-45)

 

Sekretariat:
– Żaneta Musiałek (tel. 17 748-22-50, fax: 17 748-22-74)

 

Główny Księgowy:
– Stanisława Szmuc (tel. 17 748-22-51)

 

Kadry:
– Edyta Kawa (tel. 17 748-22-55)

 

Płace:
– Małgorzata Wityk (tel. 17 748-22-48)

 

Inwentarz, archiwum:
– Paulina Grobelny (tel. 17 748-22-55)

 

Kierownik gospodarczy:
– Janusz Pasterz (tel. 17 748-22-44)

 

Kierownik szkolenia praktycznego:
– Andrzej Kulasa (tel. 17 748-22-52)

 

Pedagog:
– Iwona Adamiec-Zielińska (tel. 17 748-22-54)
– Edyta Dragulska (tel. 17 748-22-54)

 

Higienistka:
– Łętowska Krystyna (tel. 17 748-22-57)

 

Nauczyciele Wychowania Fizycznego:
(tel. 17 748-22-58)

 

Pokój Nauczycielski:
(tel. 17 748-22-46)

 

Portiernia:
(tel. 17 748-22-47)

 

Biblioteka:
(tel. 17 748-22-56)