Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

 

REGULAMIN
udzielania zamówień publicznych w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

REKOMENDACJA
postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

Załącznik nr 1
Notatka służbowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

Załącznik nr 2
Zapytanie ofertowe

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

Załącznik nr 3
Oferta

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

Załącznik nr 4
Zamówienie

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

Załącznik nr 5
Notatka służbowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na szkolenie pracownicze

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

Załącznik nr 6
Rejestr zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>