Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

Zarządzenie Nr 21-2019/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej równowartości w złotych polskich 30 000 euro

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

REGULAMIN
udzielania zamówień publicznych w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie,
o wartość szacunkowej nie przekraczającej równowartości w złotych polskich 30 000 euro

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

Załącznik nr 1
Notatka służbowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro – część I i II

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

Załącznik nr 2
Zapytanie ofertowe

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

Załącznik nr 3
Oferta

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

Załącznik nr 4
Plan zamówień publicznych

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

Załącznik nr 5
Rejestr zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>