Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych przez zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro

 

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>