8/2020. Zapytanie ofertowe – ubezpieczenie podczas realizacji zagranicznych praktyk

Zaproszenie do złożenia oferty której przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie od kosztów leczenia,
odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków podczas realizacji mobilnych zagranicznych praktyk w ramach realizowanego projektu Erasmus+ wg zestawienia zamieszczonego w zapytaniu ofertowym.

 

Notatka służbowa w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

1. Zapytanie ofertowe

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

2. Oferta

word_logopobierz >>

 

3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>