1/2020. Zapytanie ofertowe – środki czystości i higieny

Sukcesywna dostawa środków czystości i higieny
zgodnie z projektem umowy i specyfikacją stanowiącą załącznik do umowy.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rzeszów, dnia 14.01.2020 r.

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

1. Zapytanie ofertowe

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

2. Załącznik nr 1 – projekt umowy

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

3. Załącznik nr 2 – specyfikacja środków czystości i higieny do zamówienia ofertowego

excel-logopobierz >>

 

4. Załącznik nr 2 – specyfikacja środków czystości i higieny do zamówienia ofertowego

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

5. Załącznik nr 3 – formularz oferty

word_logopobierz >>

 

6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>