7/2020. Zapytanie ofertowe – szkolenie okresowe bhp

Przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, nauczycieli i służby bhp.

 

Notatka służbowa w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

1. Zapytanie ofertowe

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

2. Załącznik nr 1 – projekt umowy

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

3. Załącznik nr 2 – formularz oferty

word_logopobierz >>

 

4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>