3/2020. Zapytanie ofertowe – organizacja i przeprowadzenie spotkania noworocznego

Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie spotkania noworocznego
zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w zapytaniu ofertowym.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rzeszów, dnia 30.01.2020 r.

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

1. Zapytanie ofertowe

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

2. Załącznik nr 1 – formularz oferty

word_logopobierz >>

 

3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>