Bilans roczny

Bilans roczny
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Rzeszowie

 

Bilans roczny na dzień 31.12.2019 r.

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

Bilans roczny na dzień 31.12.2018 r.

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2018 r.

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2018 r.

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

Dodatkowe informacje i objaśnienia 31.12.2018 r.

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

na dzień 31.12.2016 r.

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

na dzień 31.12.2015 r.

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

na dzień 31.12.2014 r.

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>