18/2015. Zapytanie ofertowe – rozbudowa monitoringu wizyjnego

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę urządzeń do rozbudowy monitoringu wizyjnego
wg zestawienia zamieszczonego w zapytaniu ofertowym.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rzeszów, dnia 07.12.2015 r.

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

1. Zapytanie ofertowe

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

2. Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

3. Formularz cenowy

excel-logo pobierz >>

 

4. Oferta

word_logopobierz >>

 

5. Projekt umowy

word_logopobierz >>