6. Zapytanie ofertowe – sprzęt sportowy

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprzętu sportowego
zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w zapytaniu ofertowym.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rzeszów, dnia 16.03.2017 r.

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

1. Zapytanie ofertowe

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

2. Oferta

word_logopobierz >>