14/2016. Zapytanie ofertowe – wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup wraz z dostawą wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45A.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rzeszów, dnia 05.10.2016 r.

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

1. Wyjaśnienie i modyfikacja zapytania ofertowego

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

2. Zapytanie ofertowe

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

3. Formularz specyfikacji cenowej

excel-logopobierz >>

 

4. Oferta

word_logopobierz >>

 

5. Wzór umowy

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>