13/2016. Zapytanie ofertowe – remont pomieszczeń sanitarnych

Zaproszenie do złożenia oferty na remont pomieszczeń sanitarnych
w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45A.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rzeszów, dnia 22.09.2016 r.

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

1. Zapytanie ofertowe

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

2. Załącznik nr 1

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

3. Załącznik nr 2

 

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

4. Załącznik nr 3

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

5. Załącznik nr 4

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

6. Załącznik nr 5

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

4. Oferta

word_logopobierz >>

 

5. Umowa o prace remontowe – wzór

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>