5/2019. Zapytanie ofertowe – sprzedaż i dostawa odzieży roboczej i/lub odzieży ochronnej dla stażystów

Zaproszenie do złożenia oferty na „Sprzedaż i dostawę odzieży roboczej i/lub odzieży ochronnej
dla stażystów Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie” zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w zapytaniu ofertowym.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rzeszów, dnia 31.01.2019 r.

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

1. Zapytanie ofertowe

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

2. Formularz specyfikacji cenowej

excel-logopobierz >>

 

3. Wzór umowy

word_logopobierz >>

 

4. Formularz oferty

word_logopobierz >>