7. Zapytanie ofertowe – remont sali gimnastycznej

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu sali gimnastycznej w ramach zadania
„Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Mechanicznych”
zgodnie z: projektem umowy, opisem robót remontowych oraz przedmiotem robót.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rzeszów, dnia 22.05.2017 r.

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

1. Zapytanie ofertowe

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

Załącznik nr 1
Umowa o prace remontowe (wzór)

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

Załącznik nr 2
Opis robót remontowych sali gimnastycznej

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

Załącznik nr 3
Przedmiar robót remontowych sali gimnastycznej

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

Załącznik nr 4
Formularz oferty

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>