10/2016. Zapytanie ofertowe – meble szkolne

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę mebli szkolnych
zgodnie ze wzorem umowy dołączonym do zapytania ofertowego oraz opisem.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rzeszów, dnia 13.07.2016 r.

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

1. Zapytanie ofertowe

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

2. Formularz specyfikacji cenowej

excel-logopobierz >>

 

3. Oferta

word_logopobierz >>

 

4. Wzór umowy

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>