3/2016. Zapytanie ofertowe – środki czystości i higieny

Sukcesywna dostawa środków czystości i higieny
zgodnie z projektem umowy i specyfikacją do zapytania ofertowego.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rzeszów, dnia 20.01.2016 r.

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

1. Zapytanie ofertowe

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

2. Specyfikacja środków czystości i higieny do zamówienia ofertowego

excel-logo pobierz >>

 

3. Oferta

word_logo pobierz >>

 

4. Projekt umowy

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>