7/2015. Zapytanie ofertowe – meble szkolne

Zaproszenie do złożenia oferty na meble szkolne
wg zestawienia zamieszczonego w zapytaniu ofertowym.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rzeszów, dnia 14.04.2015 r.

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

1. Zapytanie ofertowe

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

2. Oferta

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

word_logo pobierz >>