5/2015. Zapytanie ofertowe – szkolenie okresowe bhp (nowe)

Przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, nauczycieli,
pracowników administracyjno – biurowych oraz pracowników obsługi.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rzeszów, dnia 20.02.2015 r.

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

1. Zapytanie ofertowe z dnia 17.02.2015 r.

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

2. Oferta

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

word_logo pobierz >>

 

3. Projekt umowy

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>