2/2015. Zapytanie ofertowe – artykuły biurowe

 

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych
zgodnie z projektem umowy i specyfikacją do zapytania ofertowego.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rzeszów, dnia 02.02.2015 r.

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

1. Zapytanie ofertowe

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

2. Wyjaśnienie nr 1 do zapytania ofertowego dostawa artykułów biurowych

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

3. Specyfikacja artykułów biurowych do zamówienia ofertowego

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

excel-logo pobierz >>

 

4. Oferta

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

word_logo pobierz >>

 

5. Projekt umowy

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>