4/2019. Zapytanie ofertowe – dostawa szafek ubraniowych

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowych szafek ubraniowych do szatni
zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w zapytaniu ofertowym.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rzeszów, dnia 18.01.2019 r.

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

1. Zapytanie ofertowe

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

2. Wzór umowy

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

3. Formularz oferty

word_logopobierz >>