2/2019. Zapytanie ofertowe – materiały eksploatacyjne

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kopiarek
zgodnie z projektem umowy i specyfikacją załączoną do zapytania ofertowego.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rzeszów, dnia 10.01.2019 r.

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

1. Zapytanie ofertowe

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

2. Specyfikacja materiałów eksploatacyjnych do zamówienia ofertowego

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

3. Oferta

word_logopobierz >>

 

4. Projekt umowy

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>