14/2018. Zapytanie ofertowe – sprzedaż i dostawa komputera przenośnego oraz urządzenia wielofunkcyjnego atramentowego

Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę komputera przenośnego oraz urządzenia wielofunkcyjnego atramentowego
zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w zapytaniu ofertowym.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rzeszów, dnia 27.08.2018 r.

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

1. Zapytanie ofertowe

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

2. Załącznik nr 1 – projekt umowy

word_logopobierz >>

 

3. Załącznik nr 2 – formularz oferty

word_logopobierz >>