13/2018. Zapytanie ofertowe – sprzedaż i dostawa odzieży roboczej, odzieży ochronnej, obuwia roboczego i środków czystości dla pracowników

Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę odzieży roboczej, odzieży ochronnej, obuwia roboczego i środków czystości
dla pracowników Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w zapytaniu ofertowym.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rzeszów, dnia 22.08.2018 r.

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

1. Zapytanie ofertowe

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

2. Załącznik nr 1

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

3. Załącznik nr 2

excel-logopobierz >>

 

4. Załącznik nr 3

word_logopobierz >>