8. Zapytanie ofertowe – dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
na „Budowę boisk sportowych przy Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie,
ul. Hetmańska 45a” zgodnie z: projektem umowy, opisem wykonania dokumentacji.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rzeszów, dnia 31.05.2017 r.

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

1. Zapytanie ofertowe

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

Załącznik nr 1
Projekt umowy na opracowanie dokumentacji

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

Załącznik nr 2
Opis wykonania dokumentacji

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>

 

Załącznik nr 3
Formularz oferty

pdf-logo-100025338-gallerypobierz >>